Tuyển nhân viên văn phòng partime thanh toán và phát triển sim đa năng (Không bán sản phẩm, không đi tiếp thị).