Tuyển nhân viên bán hàng siêu thị. Hưởng đầy đủ chế độ BH và các chế độ phúc lợi khác.