Tuyển: Giám sát Đại diện kinh doanh; Nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng; Nhân viên Hành chính nhân sự.