Tuyển gấp 1000 Công nhân kỹ thuật và kỹ sư - Toàn Quốc