Tuyển dụng nhân viên thời vụ Tết 2014 làm việc tại Siêu thị Metro Thăng Long