Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai thông báo tuyển dụng viên chức