Tổng công ty CP Bia – Rượu - NGK Hà Nội thông báo tuyển dụng lao động đợt 3/năm 2013