Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng tuyển nhân sự