Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thông báo tuyển dụng một Y tá làm việc tại Hà Nội