Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tháng 9.2016: TPHCM có 25.000 chỗ làm việc