Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TCty 319 tuyển các vị trí cán bộ kỹ thuật. Thu nhập xứng đáng