LOTTE GROUP – Tuyển nhân sự lần thứ 6, năm 2014 tại Việt Nam