HKPhone tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng làm việc tại Hà Nội, TP. HCM