FPT Shop tuyển dụng nhiều vị trí cho cửa hàng sắp khai trương tại TP Châu Đốc - An Giang