Công ty TNHH Strongman & Always (100% vốn đầu tư nước ngoài) cần tuyển nhân viên, trợ lý