Công ty Thương mại và XNK Viettel (Tập Đoàn Viễn thông Quân đội) tuyển dụng