Công ty CP Xây lắp điện I thông báo tuyển dụng - Chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn