Công ty CP Thế giới số Trần Anh tuyển Kế toán Thu ngân. SL: 35 người