Công ty CP Đầu tư và Phát triển D&G Việt Nam tuyển Giám sát Bán hàng khu vực