Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật thông báo tuyển lao động