Công ty cổ phần FPT tuyển Chuyên viên kiểm soát tài chính