Xây dựng kế hoạch thưởng Tết Âm lịch 2017 cho người lao động