Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ việc phá trại cai nghiện: Phương thức cai nghiện tập trung chưa phải là giải pháp tối ưu