Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vĩnh Phúc: Hơn 20.400 lao động được giải quyết việc làm