Tuyển Trưởng phòng Chính sách-Tiền lương - Lương 10 triệu - Làm viêc tại Hà Nội