Học viên điều dưỡng, hộ lý khóa 1 học tiếng Nhật

Tuyển 180 ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản