TPHCM: 2 tháng cuối năm nhu cầu lao động thời vụ tăng 20%