TP. Hồ Chí Minh có mức lương trung bình cao nhất cả nước