Tỉnh Bạc Liêu: 2.638 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp