Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm bền vững năm 2017