Thợ điện, thợ hàn, thợ máy… đứng đầu nhóm 10 ngành nghề thiếu hụt lao động

Lên top