Thị trường lao động TPHCM tháng 7.2016: 46,75% số lao động có trình độ đại học tìm việc