Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tập huấn tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa