Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tạo cơ hội việc làm cho đối tượng lao động “vàng”