Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sơn La: Năm 2017 giải quyết việc làm cho 16.800 người