Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau Tết Âm lịch: Thiếu hụt lao động khoảng 3%