Quận Cầu Giấy: Tư vấn, hướng nghiệp cho người lao động