Nói quá nhiều là một trong những điều cấm kị trong một cuộc phỏng vấn xin việc.