Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em