Ngày mai, Hà Nội: Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp