Ngày mai, Hà Nội có gần 300 việc làm đang chờ người lao động