Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2017: Thế giới sẽ có 201 triệu người thất nghiệp