Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân. Ảnh Hoàng Mạnh.
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân. Ảnh Hoàng Mạnh.