Lao động trình độ ĐH thu nhập trung bình đạt 7,49 triệu đồng/tháng

Cử nhân Đại học. Ảnh PV
Cử nhân Đại học. Ảnh PV