Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lao động “không thân phận”