Lao động có trình độ đại học thất nghiệp tiếp tục tăng mạnh

“Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý II.2017. Ảnh PV
“Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý II.2017. Ảnh PV