Khai trương điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại Gia Lâm