Hơn 2600 chiếc xe đạp đã được trao tặng đến trẻ em nghèo