Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 2600 chiếc xe đạp đã được trao tặng đến trẻ em nghèo