Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoà Bình: Năm 2016 giải quyết việc làm cho 16.250 lao động