Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hòa Bình: 11.200 người được giải quyết việc làm